Bränsleuppföljning


Sänk era bränslekostnader och få överblick över era fordons och chaufförers bränsleförbrukning
Informationen skickas över till kontoret via GPRS där den kan följas upp med listor och statistik för uppföljning per chaufför och fordon.

Man får då full koll på varför chaufför A förbrukar mer eller mindre bränsle än chaufför B. Detta kan spara mycket pengar.
I kombination av Eco-driving är en besparing av bränslekostnaderna på ca 7-10 % helt möjlig.

Värde man kan få ut från fordonets dator(Canbus) kan tex vara:

Bränsle - Temperatur - Utrullning - ISA Hastighetsöverträdelse - Varvtal - Kraftuttag - Överhastigheter - Serviceintervaller