Miljörapporter

Miljö och emissionsrapporter kan skapas från flera av våra system.
Med hjälp av detta kan era kunder följa sina leveransers miljöpåverkan

Rapporter kan också utformas för att tex summera hur mycket däck man har använt, hur många tvättar man har gjort, om olja har fyllts på osv.

Detta kan i sin tur användas för att visa kunden att ett aktivt miljötänk finns och utnyttjas.