OsCar II -Operating System Car


OsCar II är en fordonsdator som vi har utvecklat till
transportbranschen för att kunna kommunicera med fordonet via GPRS.
Man kan säga att OsCar II fungerar som den s.k kallade "svarta lådan"

Den är utrustad med Can-bus, GPS, GPRS , Digitala in / utgångar, analog ingångar,
USB och programmerbar på distans.

Fordonsdatorer


Låt chaufförerna slippa penna och papper i bilen för ordermottagning. Utrusta bilen med en PC med tryckkänslig skärm eller en mobil handdator.
Chauffören kan koncentrera sig på trafiken medan fordonsdatorn tar emot order från kontoret.
Kvittenser från chauffören när godset lastas och lossas med möjlighet till volymjusteringar, tillägg till uppdraget som ska fakturerars på uppdraget hanteras enkelt och överskådligt.
Scanning, digitala signaturer, foto av godsleveransen, och navigering för chauffören underlättar och effektiviserar transporten.