BF Order

Med vår applikation för att hantera order, BF Order, underlättas informationsflödet mellan kontoret och bilen.

En fordonsdator istället för penna och papper för ordermottagning. Utrusta bilen med en PC med tryckkänslig skärm eller en mobil handdator. Då kan chauffören koncentrera sig på trafiken medan fordonsdatorn tar emot order från kontoret. Kvittenser hanteras enkelt av chauffören när godset lastas och lossas med möjlighet till volymjusteringar. Tillägg till uppdraget som ska fakturerars på uppdraget hanteras enkelt och överskådligt. Fordonsdatorn hanterar, beroende på utrustning, scanning, digitala signaturer, foto av godsleveransen och navigering vilket underlättar för chauffören och effektiviserar transporten.
Återrapportering av ordrar sker omedelbart efter en förändring ute i bilen.

Fördelar:

• Säkrare information till chauffören
• Enklare och snabbare återrapportering med omfattande information
• Trafiksäkerheten förbättras
• Navigation
• Minimerar kostnaderna
• Snabbare fakturering