Positionering


Med en OsCar II monterad kan du följa fordonen eller dina mobila objekt med hjälp av GPS med valfritt intervall.

Positionerna skickas till en dator som sparar alla koordinater / positioner med kopplad tid. Du kan på en karta följa alla fordon eller endast utvalda fordon. Positioneringshistorik kan presenteras och analyseras där fordonets positioner ritas ut och presenteras på en karta valfritt bakåt i tiden.

I kartan på kontoret kan du välja att visa valfria fordon baserade på ex. verksamhet eller endast fordon som är närmast eller i närheten av ett hämtställe.