Fordonskommunikation

Spara tid och säkerställ informationen

Som ett led i att effektivisera och tjäna mer pengar så blir kommunikationen
med chauffören och fordonet allt viktigare. Chauffören utrustas med en fordonsdator
för att kunna ta emot och återrapportera ordrar. Datorn är utrustad med GPS för
navigation för chauffören och för att ni på kontoret kan se var bilen befinner sig.
Chauffören ser bränsleförbrukningen i realtid och kan rapportera in
arbetstider, mätarställningar m.m