Åkeri/Spedition/LBC/Stycke/Fjärr

 

WinTL -Transportledning

 

WinTL är verktyget för din transportledning och är utvecklat för att ge en effektiv överblick av verksamheten och på ett enkelt och snabbt sätt planera och fördela de uppdrag som skall utföras. De efterföljande momenten med prissättning och fakturering hanteras snabbt och överskådligt. WinTL ser till att alla uppdrag faktureras med rätt pris och överförs till efterföljande affärssystem.

WinTL utvecklar och effektiviserar din verksamhet och ger dig statistik så att du kan analysera och få ett bättre beslutsunderlag.

De moment som ingår i WinTL beskrivs enklast med ett uppdrags olika status från bokning till faktura:
BOKNING - Manuellt, Webb, EDI-filer
PLANERING - Optimering, Linjer, Verksamhet mm
TAXERING - Kundunika avtal ex. vikt/km, ort-ort, flm
FAKTURERING - Utskrift, Bokföring, Bokföringsunderlag
UPPFÖLJNING - Täckningsbidrag, Fordon, Kunder, Volymer
EKONOMI - koppling till vårt egna Account Pro eller externt

Vi har tagit fram Win TL tillsammans med några av Sveriges största aktörer på transportmarknaden för att göra ett så effektivt program som möjligt för företag som jobbar med transporter.