BF Express - När det måste gå snabbt

Barkfors Fleet AB har tagit fram denna produkt som är inriktat på
distribution och budtransporter.

BF Express Innehåller funktioner för:
• Budtransport
• Distributionstrafik
• Chaufförsrapporter
• Avvikelsehantering
• Miljöhantering och redovisning
• Avancerade prislistor
• Kundunika avtal
• Positionering av fordonen
• Skicka order till fordonsdator
• Beräknar inkörd avräkning för planering