BF Dragbil - För dragbilar med container och trailerdragning

I verksamhet för dragbilar med container och trailerdragning är översikt och kunna planera sina fordon väldigt viktigt för att hålla kostnaderna nere och kunna vara så effektiv som möjligt. Avräkning via mil och stopp, projekthantering och att hantera offerter hanteras i BF Dragbil.

Dragbil passar företag som:
• drar trailer/ container
• kör tunga transporter
• kör styckegods

Moment som ingår i Dragbil är bland annat:
• Fakturering och avräkning av mil och stopp
• Styckegodshantering med prislistor och fakturering
• Depåhantering av container och chassi
• Offerthantering