BF Fleet -Transporthantering av internationell trafik

BF Fleet är framtaget för att hantera de olika moment som utförs av ett speditionsföretag med internationell trafik.
Systemet stödjer olika organisationen som kan bestå av olika avdelningar för bokning och kundtjänst, transportplanering, dragbilsplanering och prissättning och fakturering eller kan transportplanerarna hantera flera eller
alla moment.

Systemet bygger på att man planerar ett antal transportuppdrag på samma trailer - en resa. Intäkterna kommer från de enskilda transportuppdragen och kostnaderna, oftast, från de gemensamma resorna, med färjeavgifter mm.

Dokument för bland annat bokningsbekräftelse, inrikesfraktsedlar, CMR hanteras. Uppföljning av resor, kunder och lastbärare kan hanteras på många olika sätt för att få kontroll av intäkter och kostnader. Lastbärarna hanteras av systemet så att ankommande avdelning kan se tillgängliga resurser den dag den är lediga. Fördelning av kostnader, leverantörsfakturor hanteras för att kunna plocka fram statistik och täckningsbidrag.