BF Bud - Renhållning & Entreprenad

BF Bud är framtaget i samarbete med några av Sveriges största renhållning & entreprenadföretag. Detta har gett programmet dess flexibilitet och funktionalitet som passar perfekt för renhållning & entreprenad.

BF Bud innehåller full funktionalitet med moduler för ordermottagning, transportplanering, prissättning, fakturering och bokföring. Systemet kan kopplas till moduler för optimering av turer.

Bf Bud ger transportledarna:

• God översikt

• Möjlighet till individuella anpassningar

• Olika sorteringar och prioriteringar

• Inmatning direkt i vy

• Statushantering

• Sökfunktioner

• Masteruppdrag med underuppdrag

• Hanterar flera kärl per uppdrag

• Schema för tjänsterna

• Hyror

• Prislistor och kundunika priser på material, transport och artiklar