Transportsystem

 
Vi har i över 20 år levererat system för transportplanering.

Vi vet att en styckegodssändning inte är samma sak som att transportera en container, ett panikbud är heller inte samma sak som att tömma ett sopkärl på en restaurang eller för hushåll.

Därför levererar vi anpasssade system som har sin grund i det unika för varje verksamhet.
Vi anpassar oss efter dig och din verksamhet - lite mer personligt.

I nära samarbete med vår stora bas av användare har vi under årens lopp utvecklat branschunika system för
• Lastbilscentraler - med flera verksamheter
• Inrikes åkeri/spedition
• Utrikes spedition och trailerverksamhet
• Bud & Express 
• Renhållning 

med alla rutiner från bokning till prisning och fakturering med avräkning och koppling till eget och externa ekonomisystem.