Webblösningar

Kundwebb - Här kan era kunder skapa bokningar, följa godset, skriva ut fraktsedlar och etiketter, kolla kvittenser, beräkna priser m.m
Åkarwebb - Chaufförer/Åkare kan här se körningar gjorda under dagen för kontroll, hämta sina avräkningar,stämma av avräkningarna, ändra fordonsuppgifter, koppla utrustningar, se sina fordon på karta, skapa Ecodriving-rapporter m.m