Webb och Edi-lösningar

Med våra lösningar för webb och Edi kan ni och era kunder spara mycket tid och säkerställa informationsflödet.
Allt sker via internet och man kan eliminera pappershantering och fel beroende på den mänskliga faktorn.

Vi kan hantera ett antal olika protokoll i överföringen från er kunds system till våra transportplaneringssystem.

Ni får information om
hur ni ska marknadsföra era nya tjänster
vilka protokoll som är att föredra
vilka metoder som kan användas vid överföringarna

Prokoll som hanteras i olika varianter idag:
• Edifact
• XML
• Taggade filer
• Teckenseparerade filer

Överföringar hanteras med idag:
• Webservice
• FTP